zondag 25 mei 2014

Wimmenummerduinen Blauwborst

Zaterdag ochtend de duinen ingelopen vlak bij huis.


En ik kreeg de Blauwborst er mooi op dit keer.


Op de voorgrond een Heggemus en achter in de Blauwborst.


Misschien een beetje veel Blauwborst maar vind het gewoon een mooi vogeltje.


Vrouwtje Kneu met nest materiaal 


En het mannetje


Op de terug weg nog even langs de vogelkijkhut op het Starrevlak
En daar zit nog steeds het stel Zomertaling.Mannetje Rietgors met een kuif van de wind.


En ik moest het even navragen maar dit is een jonge Dodaars.


Vrouwtje Kuifeend die net haar kop droog schut.


Jonge Dodaars


Nog een keer de Zomertaling


En ook navraag gedaan bij deze juveniele Roodborsttapuit.

woensdag 21 mei 2014

Steenloper en Paarse Strandloper

Huisduinen

Ik ben een dagje aan het werk in Huisduinen, en nu zijn we daar een paar weken geleden geweest tijdens de kindervakantie bij Fort kijkduin.


Toen ben ik even de dijk op geweest en heb daar wat Visdieven op een paal gefotograveerd.


Maar omdat ik toen geen statief mee had wilde ik nog een keer terug.


Dus in mijn pauze ga ik naar de dijk, ik zat er zo dicht bij, schroef de 1 poot statief op me lens en bam de draad breek af in me lens (Shit).
Dus weer geen statief.


Geen tijd om wat anders te doen, dus toch maar naar het water.


De paal met visdieven blijft leeg, erg jammer ze zijn er wel.
Het waait te hard zodat ze er niet op gaan zitten, erg jammer omdat de golven breken op de paal en dat geeft een mooi plaatje met opspattend water.


Echter voor mij langs het water is het een drukte van Steenlopers en Paarse Strandlopers.


Ze zoeken met zijn allen naar voedsel in het lage water, iedere mossel wordt open gemaakt en naar binnen geslikt.


Het is best lastig met telelens zonder statief, maar ik doe me best.


Het blog duurt langer als mijn pauze, ik kon gewoon geen keuze maken tussen al de foto's.


De vogels zijn in hun zomerkleed mooi getekend.


Paarse Strandloper.Einde blog.

donderdag 15 mei 2014

Moonshine

MOONSHINE

14-5-2014 voordat we over gaan naar de Steen lopers kwam deze gisteren avond nog even langs.


maandag 12 mei 2014

Texel 3

Texel 3 

Laatste blogje van Texel.


Bij de Staart liep nog een zijweggetje, daar zaten deze Tureluurs, met hun mooie oranje poten.


Tapuiten zijn op de grond levende vogels van rotsige hellingen, toendra's, droge graslanden, duinen, hoogvenen en heidevelden. Deze lijsterachtigen broeden in holen; het nest bevindt zich vaak in een konijnehol. Het uit insekten en ander klein gedierte bestaande voedsel wordt liefst op schaars begroeide, insectenrijke plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen.
Bron: Vogelbescherming.


Op het hele eiland kwam je Gele kwikstaarten tegen, we hebben wel 3 soorten gezien, maar vast leggen was nogal lastig. Zeker omdat Xander niet het geduld heeft wat ik hier voor kan opbrengen, het was evengoed heel knap van hem om de hele dag hier mee bezig te zijn.(7 jaar)


De gele kwikstaart is een vogelsoort met een groot verspreidingsgebied. Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm. hoogte. Het zijn insecteneters. 'Gele kwikken' wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: het typische 'kwikken' van de staart.
Vogeltaxonomen onderscheiden tenminste 10 verschillende ondersoorten; al met al een gecompliceerde groep van verwanten. Van de Engelse gele kwikstaart (M. flavissima) is de status onduidelijk. Sommigen onderscheiden deze als een aparte soort, anderen classificeren deze als ondersoort van de gele kwikstaart. Bron:vogelbescherming.


We hebben samen echt het hele eiland gehad, begonnen bij het Wagejot, toen naar de Staart via de halve polder, en daaropvolgend de Slufter helemaal gelopen tot aan de zee. Toen nog naar de Robbenjager, van de Robbenjager weer naar het Wagejot, we hadden nog wat tijd dus nog even achter het gebied gekeken bij de boot.


Bij de Slufter vlogen volgens mij Veldleeuwenrikken en wat in het volgend verhaal staat klopt helemaal, over hun vlucht zang.
Geen heideveld is compleet zonder veldleeuweriken. De uitbundig klinkende zang kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, luid zingend schroeven ze weer omlaag om bij het vrouwtje in de buurt te landen. Helaas gaat het de laatste decennia niet goed met de veldleeuwerik en verdwijnt de uitbundige zang langzaam maar zeker uit de lucht. Verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied, heiden en duinen zijn daarvan de oorzaak en de afname lijkt nog altijd niet minder te worden.

Was nog lastig focussen, met al die grassprietjes.


Zoek het vrouwtje Veldleeuwerik.


Op weg naar de Horspolders kwamen we langs de Petten, daar zaten deze jonge Grauwe ganzen.


En als laatste de Rosse Grutto kwam talrijk voor op Texel, ook veel in de weilanden samen met de Regen Wulp.


We hebben een geslaagde vader zoon dag gehad op Texel, zeker voor herhaling vatbaar.

volgende blog gaat over Steenlopers en Paarse strandlopers.

bedankt en tot ziens.

zaterdag 10 mei 2014

Texel 2

Texel Wagejot en de Staart en Lancasterdijk We rijden na het Wagejot eerst Noordelijk, daar komen we onderweg wat Gele Kwikstaarten tegen, maar die zijn veel te snel.
We kunnen niet vinden wat we zoeken en gaan gewoon recht over steken richting de Koog.


Je hebt halverwege een stukje Natuur langs de weg wat de Staart heet, daar rijden we wat rond en zien diverse vogels waaronder deze Lepelaar.


Lepelaars broeden op slechts enkele plaatsen in Europa, waarvan Nederland tot voor kort de meest noordelijke was. Sinds 2000 is de meest noordelijke broedkolonie gevestigd in Denemarken. Lepelaars zijn zomervogels, die via Franse en Spaanse moerassen naar de winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust en het gebied ten zuiden van de Sahara trekken. Ze broeden in moerassige gebieden, in dichte rietkragen of in moeilijk bereikbare bomen en struiken. Het voedsel bestaat uit stekelbaarzen, kleine witvis, garnalen en andere kleine waterdieren, die met behulp van de unieke lepelvormige snavel op de tast worden opgevist.Bron: vogelbescherming

Heel veel foto's zijn genomen uit de auto geparkeerd in de berm.


De Kluten zijn genomen bij het Wagejot.

Kluten zijn kenmerkende pioniervogels die leven op de grens van land en zout of brak water. Vooral zilte kreken, schorren, inlagen en zandplaten zijn als broedgebied in trek. De nabijheid van ondiep water en losse, slikkige bodems is een vereiste, daar kluten liefst daarin naar voedsel zoeken. De oogst bestaat uit kleine kreeftachtigen, insekten en wormen. Deze prooi wordt gezocht op de tast: met snelle maaibewegingen wordt de snavel als een zeis door het water bewogen, de beide snavelhelften een stukje uit elkaar. Voelt de kluut daar iets tusen komen, dan sluit hij zijn snavel en de prooi is gevangen. Op deze manier kan de kluut ook voedsel zoeken in troebel water, een groot voordeel gezien het leefgebied van de kluut. Nederlandse kluten zijn trekvogels en bijna allemaal brengen ze de winter door langs de kusten van Zuidwest-Europa of West-Afrika.
Bron:vogelbescherming


Deze Lepelaar liep een stukje terug bij de Oeverzwaluw wand.


Met wat jeuk achter het oor.
Tot het volgende blog Texel 3