zaterdag 3 januari 2015

Daurische klauwier 18-10-2014


De Daurische Klauwier

Kwam even langs in Egmond, en normaal ga ik niet achter meldingen aan maar als het zo dicht bij is dan wordt het toch een ander verhaal.


De Daurische klauwier (ook wel: izabelklauwier, Lanius isabellinus) is een vogel uit de familie der klauwieren (Laniidae). De vogel broedt in Azië


De vogel is 16,5 tot 18 cm lang, het formaat van de grauwe klauwier waar de vogel ook wat op lijkt. Opvallend verschil is de relatief lange en roestkleurige staart. Het mannetje heeft een okerkleurig tot roestrode kap (kruin en voorhoofd), daar waar de grauwe klauwier grijs is. De vogel is verder zandkleurig, grijsbruin van boven en meer okerkleurig met een beige waas op buik en borst. Het vrouwtje is goed te onderscheiden door het ontbreken van grijs en de roodbruine staart


Deze soort komt voor in centraal Azië en telt 3 ondersoorten:
  • L. i. isabellinus: noordelijk China, Mongolië en zuidelijk Rusland.
  • L. i. arenarius: noordwestelijk China.
  • L. i. tsaidamensis: westelijk centraal China.
De vogels overwinteren in het westen van het Indische subcontinent, het Arabisch schiereiland en Midden-Africa.
Het leefgebied bestaat uit gebieden met droog struikgewas (vooral Tamarix), in rivierdalen en ook in hoogvlaktes en gebergtes in de zone met veel struikgewas tot op 3500 m boven de zeespiegel in de Pamir. In de overwinteringsgebieden vaak in cultuurlandschap en soms zelfs in moerasgebieden.

Voorkomen in West-Europa

De vogel is een zeldzame dwaalgast op onder andere de Britse Eilanden. In Nederland zijn drie bevestigde waarnemingen gedaan tussen 1995 en 2000 en tussen 2001 en 2013 negen
en eentje in 2014 in Egmond.

Bron: Wikipedia.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten